Priser på Voksmalerier

På høyglanspolerte ark som jeg bruker mest til personlige sjelemalerier er prisen:

A2 Kr. 3000,- uten ramme – Kr. 4000,- med ramme
A3 Kr. 2000,- uten ramme – Kr. 3000,- med
A4 Kr. 1200,- uten ramme – Kr. 2000,- med
A5 Kr. 700,- uten ramme – Kr. 1200,- med
A6 Kr. 400,- uten ramme – Kr. 700,- med

A2 er det største, samme som 4 A4 sider.
A6 er det minste, samme størrelse som postkort.

Det er litt andre priser på lerret, men også der alt etter størrelse.